Rehabilitacja implantoprotetyczna – co to jest?

Rehabilitacja implantoprotetyczna to działanie lekarzy stomatologów różnych specjalizacji, mające na celu przywrócenie utraconej funkcjonalności układu stomatognatycznego — żucia, mówienia, oddychania, spożywania pokarmów. Takie wieloetapowe leczenie wdraża się u pacjentów z brakami w uzębieniu, zwykle rozległymi. Realizowane zgodnie z aktualną wiedzą i nowoczesnymi technologiami pozwala odzyskać pełną sprawność i komfort.

Na czym polega rehabilitacja implantoprotetyczna?

Braki w uzębieniu, w szczególności rozległe, zaburzają harmonię i prawidłowe funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Dla pacjenta oznacza to stale postępujące zmiany w tkankach kości, pozostałych zębów, mięśni i stawów. Zgodnie z aktualną wiedzą pacjent po ekstrakcji zęba lub kilku zębów powinien najwcześniej jak to możliwe wdrożyć leczenie implantoprotetyczne, by zapobiec zanikom kostnym i deformacjom w szczęce lub żuchwie. Jeśli przez wiele lat nie było to możliwe – obserwuje się zmiany zanikowe w obrębie tkanek jamy ustnej. Wówczas rehabilitacja oparte na implantach wymagać może dodatkowych zabiegów regeneracji kości i tkanek miękkich.

Cała procedura jest podzielona na etapy. Pierwszym jest oczywiście diagnostyka i ustalenie planu leczenia. Następnie konieczne jest wyleczenie ewentualnych schorzeń zębów i przyzębia. W kolejnym kroku przeprowadza się leczenie chirurgiczne, wprowadzenie implantu wraz z regeneracją – jeśli jest taka potrzeba. Gdy zostanie on ,,wgojony” w kość pacjenta, opiera się na nim odpowiedni rodzaj uzupełnienia protetycznego.

Jakie problemy rozwiązuje rehabilitacja implantoprotetyczna?

Leczenie protetyczne w oparciu o implanty poprawia funkcjonalność układu stomatognatycznego, rozwiązując szereg problemów:

 • zmiany zanikowe kości — pamiętajmy, że nadają twarzy starczego wyglądu,
 • problemy z mimiką, rzutujące na jakość relacji międzyludzkich,
 • trudności z przegryzaniem i żuciem,
 • niewyraźna mowa,
 • dolegliwości od strony stawu skroniowo-żuchwowego — ból, przeskakiwanie, trzaski,
 • ścieranie zębów,
 • zmiany próchnicowe występujące po ekstrakcjach,
 • przesuwanie i obracanie zębów.

Leczenie takie jest niezbędne szczególnie przy rozległych brakach w uzębieniu, które nieuchronnie prowadzić mogą do wszystkich powyższych dolegliwości.

Etapy rehabilitacji implantoprotetycznej

Pierwszym etapem jest wnikliwa diagnostyka. Składają się na nią między innymi badania radiologiczne i badanie kliniczne Pacjenta. Następnie lekarz stomatolog przygotowuje plan leczenia. Zwykle angażuje on też stomatologów innych specjalizacji. Wskazane jest prowadzenie rehabilitacji implantoprotetycznej w jednej klinice, co ułatwia konsultację i współprace między różnymi specjalistami.

 • Leczenie zachowawcze

Zanim zastosuje się u danego pacjenta implant i protezę, konieczne jest wyleczenie ubytków próchnicowych. Problem próchnicy jest powszechny (statystyki różnych źródeł wykazują jej obecność u nawet 99% dorosłych Polaków). Powszechnie rozwija się u osób z brakami zębowymi i wielokrotnie jest główną przyczyna ich powstawania. Leczenie zachowawcze często łączy się z zabiegami higienizacyjnymi oraz leczeniem kanałowym.

 • Leczenie chirurgiczne

Ten krok jest potrzebny u pacjentów, u których doszło do rozległych zaników lub deformacji. Konieczne może być zastosowanie materiałów kościotwórczych lub kościozastępczych. Regeneracja kości wielokrotnie jest niezbędna do przeprowadzenia skutecznego i przewidywalnego leczenia implantologicznego.

 • Leczenie implantologiczne

Leczenie implantologiczne zaczyna się od wywiadu, badania klinicznego oraz pełnej diagnostyki radiologicznej (Tomografia komputerowa, zdjęcia RTG) jak i badań dodatkowych. Implanty składają się z kilku części: trzonu implantu („śruby” wprowadzanej w kość), oraz odpowiedniej do przypadku klinicznego odbudowy protetycznej (korony, mostu, protezy).

Implanty zębowe wykonuje się z biokompatybilnych metali: tytanu lub cyrkonu. Materiały te z czasem mechanicznie i funkcjonalnie łączą się z otaczającą je kością. W kości żuchwy lub szczęki funkcjonują jak własny korzeń zęba. Jest to rozwiązanie długotrwałe, wymagające okresowych kontroli i standardowej higieny jamy ustnej. Po wszczepieniu implantu musi minąć kilka miesięcy, w ciągu których następuje zespolenie powierzchni tytanu z kością. Następnie kształtuje się tkanki miękkie nad implantem tak, by można było na nim umieścić protezę: koronę lub most.

 • Leczenie protetyczne

To ostatni etap rehabilitacji implantoprotetycznej. Gdy implant połączył się z kością a tkanki miękkie zostały odpowiednio przygotowane do montażu uzupełnienia protetycznego- mocuje się koronę, most lub protezę— w przypadku większych braków zębowych. Cała procedura pozwala odzyskać funkcjonalność układu stomatognatycznego. Pacjent odzyskuje zdolność wyraźnej mowy, pełną sprawność gryzienia i żucia oraz właściwą mimikę.

 • W razie konieczności — leczenie stawu

Staw skroniowo-żuchwowy, podobnie jak każdy inny, np. biodra — może ulegać zmianom zwyrodnieniowym. Przy brakach zębowych proces ten zachodzi bardzo często. Regeneracja stawu może obejmować fizjoterapię, iniekcje lub inne procedury. W ten sposób leczy się dolegliwości takie jak przeskakiwanie, trzaski, ból, często o charakterze promieniującym. Leczenie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego jest niezbędnym elementem każdej rehabilitacji protetycznej.

Wskazania do rehabilitacji implantoprotetycznej

Rehabilitacja implantoprotetyczna ma na celu przywrócenie funkcjonalności układu stomatognatycznego i zapobieganie dalszym powikłaniom. Wskazania to:

 • braki w uzębieniu, zwłaszcza rozległe,
 • bezzębie,
 • towarzyszące brakom zębowym trzaski, przeskakiwania w stawie skroniowo-żuchwowym,
 • postępująca atrofia kości.
 • nieakceptacja ruchomych uzupełnieni protetycznych

Przeciwwskazania do rehabilitacji implantoprotetycznej

Rehabilitacji implantoprotetycznej nie prowadzi się u pacjentów z fatalnymi nawykami higienicznymi — najpierw niezbędne jest nauczenie ich odpowiedniej higieny i systematyczności. Także agresywne choroby przyzębia, wyniszczające schorzenia ogólne i brak współpracy z lekarzem nie rokują dobrze leczeniu implantoprotetycznemu. Przeciwwskazania to:

 • ciąża,
 • padaczka,
 • AIDS,
 • zaburzenia krzepliwości krwi,
 • niewyrównana cukrzyca,
 • czynna choroba nowotworowa,
 • osteoporoza,
 • narkomania, alkoholizm, anoreksja, ciężkie choroby psychiczne.

Część z wyżej wymienionych przeciwwskazań ma charakter względny, odpowiednie przygotowanie pacjentów umożliwia ich wykluczenie i zastosowanie implantów. U kobiet w ciąży zaleca się zaczekanie do rozwiązania. Karmienie piersią zwykle nie jest przeciwwskazaniem.

W jaki sposób przygotowuje się plan rehabilitacji implantoprotetycznej?

Pierwszym krokiem jest zawsze diagnostyka. Można skierować się najpierw do lekarza implantologa, który skonsultuje pacjenta z lekarzami innych specjalizacji.

Czy rehabilitacja implantoprotetyczna jest bolesna?

Zespół stomatologiczny zawsze dokłada najwyższych starań, by maksymalnie ograniczyć ewentualne dolegliwości bólowe. W N-100 wszystkie wspomniane procedury prowadzimy w znieczuleniu miejscowym. Opcjonalne jest skorzystanie z sedacji, czyli znieczulenia gazem rozweselającym. Dyskomfort pozabiegowy może pojawić się po opuszczeniu kliniki, jednak pacjent zawsze otrzymuje receptę na leki przeciwbólowe i wskazówki co do odpowiedniego postępowania.

Jak stan zdrowia wpływa na proces rehabilitacji?

Leczenie implantologiczne wymaga dobrego stanu zdrowia, dlatego najlepiej przeprowadzać je w ,,optimum formy” Pacjenta. Przeziębienie, opryszczka, osłabienie – może być przyczyną komplikacji w procesie gojenia. Choroby wyniszczające — takie jak AIDS, alkoholizm, narkomania — są przeciwwskazaniem — leczenie może nadmiernie obciążyć organizm.

Podsumowanie

Rehabilitacja implantoprotetyczna wymaga pracy całego zespołu stomatologów- specjalistów z wielu dziedzin stomatologii, pozostających w kontakcie między sobą. Wspólnie opracowany plan leczenia realizowany etapami pozwala uzyskać najlepsze rezultaty. Zachęcamy do rejestracji na konsultacje w N-100. Rozwiązujemy złożone problemy w sposób kompleksowy, działając wspólnie i dzieląc się aktualną wiedzą oraz najnowszymi technologiami.

Oceń nas