Dr n. med. Piotr Stachurski

Dr n. med. Piotr Stachurski

Jako endodonta kieruje się w swojej praktyce zasadą działań minimalnie inwazyjnych dzięki pracy w powiększeniu mikroskopowym i stosowaniu nowoczesnych maszynowych systemów endodontycznych oraz trójwymiarowego wypełnienia kanałów korzeniowych.

Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, na kursach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Nieodłączną częścią życia zawodowego jest zaangażowanie się w działania uniwersyteckie, gdzie łączy zajęcia dydaktyczno-kliniczne z pracą organizacyjną na rzecz rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (jest członkiem wielu komisji i zespołów koordynacyjnych). Dzięki swojemu zaangażowaniu w 2021 roku został wybrany do grona Najlepszych Dydaktyków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Działa również w grupach eksperckich towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, członek zarządu Sekcji Stomatologii Dziecięcej
  • ACFF Alliance for a Cavity-Free Future, członek zespołu roboczego ds. Edukacji Prozdrowotnej
  • Towarzystwo Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek zarządu

Dr n. med. Piotr Stachurski jest lekarzem stomatologiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył wydział lekarsko-dentystyczny Akademii Medycznej w Lublinie, obecnie jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W 1999 roku zakończył specjalizację z zakresu Stomatologii Ogólnej I stopnia i zdał egzamin państwowy z wyróżnieniem.

W ramach rozwoju naukowego w 2002 roku obronił pracę doktorską i uzyskał tytułu doktora nauk medycznych. W 2012 roku zdał egzamin państwowy i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Jako endodonta kieruje się w swojej praktyce zasadą działań minimalnie inwazyjnych dzięki pracy w powiększeniu mikroskopowym i stosowaniu nowoczesnych maszynowych systemów endodontycznych oraz trójwymiarowego wypełnienia kanałów korzeniowych.

Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, na kursach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Nieodłączną częścią życia zawodowego jest zaangażowanie się w działania uniwersyteckie, gdzie łączy zajęcia dydaktyczno-kliniczne z pracą organizacyjną na rzecz rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (jest członkiem wielu komisji i zespołów koordynacyjnych). Dzięki swojemu zaangażowaniu w 2021 roku został wybrany do grona Najlepszych Dydaktyków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Działa również w grupach eksperckich towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, członek zarządu Sekcji Stomatologii Dziecięcej
  • ACFF Alliance for a Cavity-Free Future, członek zespołu roboczego ds. Edukacji Prozdrowotnej
  • Towarzystwo Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek zarządu

W N•100
dr n. med. Piotr Stachurski
wykonuje zabiegi z zakresu:

Umów się na wizytę!

Oceń nas